• HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN PHÚ TRỌNG
• NGÀY SINH: 14/4/1944
• QUÊ QUÁN: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
• DÂN TỘC: Kinh
• TÔN GIÁO: Không
• NGÀY VÀO ĐẢNG: 19/12/1967. Ngày chính thức: 19/12/1968

• Giáo dục phổ thông: 10/10
• Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn
• Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng)
• Lý luận chính trị: Cao cấp
• Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh

• Huân chương José Martí của Nhà nước Cuba (năm 2012)
• Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (trao tặng năm 2018)
• Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất 
• Huy Chương vì sự nghiệp Văn Hóa
• Huy Chương vì sự nghiệp Báo Chí
• Huy Chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ


• Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
• Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
• Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 – 4/2001)
• Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
• Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
• Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (10/2018 – 4/2021)
• Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII
• Bí thư Quân ủy Trung ương
• Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
• Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Từ 5/1976 - 8/1980

Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

Từ 8/1983 - 2/1989

Phó Ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7/1985 - 12/1988) rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 - 12/1991)

Từ 1/1994 – 6/1996

Được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 8/1996 - 2/1998

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Từ 12/1997 - 4/2001

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Từ 5/2002 - nay

Được bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

12/2005

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV, đồng chí được bầu lại làm Bí thư Thành ủy khóa XIV (đến 6/2006)

04/2006

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị

Từ 6/2006 - 7/2011

Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

01/2011

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương.

Từ 2/2013 - nay

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

08/2016

Tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

23/10/2018

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

01/2021

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn