Edit

Chương trình bao gồm các hoạt động sự kiện, đối thoại, kết nối chính sách và nghiên cứu khảo sát. 

– Gỡ rối chính sách: Nêu ra thực trạng vấn đề/ những vướng mắc/ những băn khoăn của người dân/ doanh nghiệp từ 1 câu chuyện cụ thể.
– Con đường chính sách: Đưa ra những chính sách sắp được triển khai và cùng bàn thảo dưới góc độ của Bộ/Ban/Ngành – Chuyên gia – Doanh nghiệp – Người dân.
– Chiến lược hôm nay: Phương án triển khai và các điều chỉnh dự kiến sau khi bàn thảo giữa các bên.

– Tiên phong hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính Phủ và các Bộ/Ban/Ngành trước khi công bố rộng rãi tới các phương tiện thông tin đại chúng.
– Diễn đàn giao lưu, đối thoại giữa các nhánh: Chuyên gia/Nhà khoa học/Nghiên cứu – Chính phủ và các Bộ/Ban/Ngành – Doanh nghiệp và Người dân.
– Chương trình cập nhập những thông tin về thực trạng Việt Nam, phân tích khuyến nghị các chính sách về tất cả các lĩnh vực và các hoạt động nổi bật, xu hướng.

Edit

– Viện nghiên cứu, Trường Đại học
– Bộ/ Ban/ Ngành
– Chuyên gia, lãnh đạo
– Doanh nghiệp

LIÊN KẾT

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn