Cùng thảo luận những vấn đề pháp lý, kiến nghị chính sách, những cải cách mới nhất. Lấy ý kiến người dân, doanh nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức về những vấn đề tác động, xu hướng, thời sự. Chính phủ, doanh nghiệp, người dân đối thoại trực tiếp để bàn luận, nhận định, đánh giá và đề xuất thay đổi phù hợp. Chương trình “Từ chính sách ra cuộc sống” nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và người dân đối với Chính phủ kiến tạo.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN
CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH
Tìm hiểu các chủ đề chính sách nổi bật được thảo luận trong chương trình.
NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH
Nơi để các doanh nghiệp và người dân đưa ra ý kiến, nhận định, đề xuất thay đổi phù hợp nhất.
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH
Những số chương trình hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính phủ các Bộ, Ban, Ngành diễn đàn giao lưu, cập nhật tin tức chính sách và hơn thế nữa. Hãy cùng đón chờ!
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Ý kiến phản ánh với cơ quan nhà nước những vấn đề cần xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý.
TRANG TIN
MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
2020 - 2025
63
TỈNH THÀNH
22
BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ
300
DIỄN ĐÀN SỰ KIỆN
200 +
đơn vị ĐỐI TÁC
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

NGUYỄN THY NGA

Chủ trì đề án “Từ Chính sách ra cuộc sống”.

Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp theo Quyết định 844 của Thủ tướng. Chủ trì truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN
Diễn đàn cấp cao, Đối thoại, Tọa đàm, Hội nghị quốc gia, ...
TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC
Báo chí, TV Show, TVC, Tài liệu phóng sự, Video tương tác,...

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn