Cùng thảo luận những vấn đề pháp lý, kiến nghị chính sách, những cải cách mới nhất. Lấy ý kiến người dân, doanh nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức về những vấn đề tác động, xu hướng, thời sự. Chính phủ, doanh nghiệp, người dân đối thoại trực tiếp để bàn luận, nhận định, đánh giá và đề xuất thay đổi phù hợp. Chương trình “Từ chính sách ra cuộc sống” nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và người dân đối với Chính phủ kiến tạo.

Chơi Video
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Diễn đàn mở
Chương trình bao gồm nhiều sự kiện với những diễn đàn mở, thảo luận đa chiều đến từ các cấp lãnh đạo chính phủ, bộ ban ngành, các viện nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia độc lập, đơn vị doanh nghiệp và cả người dân để mang đến cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về những chính sách, cải cách. Từ đó, chương trình giúp các Ban, Bộ, ngành đưa ra những thay đổi tích cực và phù hợp với ý kiến bàn luận của người dân và doanh nghiệp.
Tìm hiểu thêm
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Sự kết nối
Từ chính sách ra cuộc sống là chương trình kết nối chính phủ với các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, các hoạt động của chương trình được lan tỏa trên đa nền tảng bao gồm: các sự kiện quy mô, các chương trình đối thoại chính sách, các kênh truyền thông tương tác, báo chí trong nước và quốc tế.
Tìm hiểu thêm
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Kênh thu thập dữ liệu, khảo sát, nghiên cứu
Là chương trình lớn mang tầm quốc gia, "Từ chính sách ra cuộc sống" là một nền tảng quan trọng trọng việc khảo sát, nghiên cứu, thu thập dữ liệu chính sách và phản biện xã hội từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân.
Tìm hiểu thêm

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn