NGUYỄN THY NGA

Chủ trì đề án "Từ Chính sách ra cuộc sống"

Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp theo Quyết định 844 của Thủ tướng. Chủ trì truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.

Giải Women in Business 2020 của Stevie Awards. Cố vấn và điều phối quốc gia giải thưởng 18 năm dành cho doanh nghiệp doanh nhân quốc tế Stevie Awards.

Chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia - Điểm sáng Việt Nam 2020
KHÁCH MỜI

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn