Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như phòng chống dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ, Bộ y tế và Tập đoàn Đầu tư và Quản lí V-Startup phối hợp tổ chức Chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 29 – 30/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Đón trước sự kiện đặc biệt này, Tổng giám đốc V-startup Việt Nam – Nguyễn Thy Nga đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Chuyên gia (CG) Nguyễn Thy Nga: Năm 2020, Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng có thể đánh giá vai trò của chuyển đổi số trong thời gian vừa qua?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng rất sớm và năng động. Chỉ đạo của Thủ tướng là chúng ta quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiếp tục khôi phục, đẩy mạnh và phát triển kinh tế.

Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có mức tăng trưởng dương. Vừa qua, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã đánh giá cao cách tiếp cận, cách làm cũng như sự chủ động của Việt Nam. Cũng tại đây, Thủ tướng đã công bố việc thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (AC-PHEED) dự kiến đặt tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực y tế, tăng cường khả năng điều phối quốc gia và khu vực, ứng phó với dịch bệnh trong tương lai.

Có thể nói, bối cảnh hiện nay là thách thức rất lớn. Như Thủ tướng vẫn nói, cần biến thách thức thành cơ hội, do đó, đây cũng là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số. Bởi đây chính là giải pháp quan trọng để hạn chế tiếp xúc người với người trong nền kinh tế không tiếp xúc, giao dịch không tiếp xúc, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đã đưa ra thông điệp về quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, hướng tới người dân và doanh nghiệp.

Trong các phiên họp Chính phủ, Thủ tướng luôn đặt vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó lấy việc cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm, là xuyên suốt, thông qua Chính phủ điện tử để hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, tạo sự minh bạch của Chính phủ với người dân, cũng như sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của Chính phủ, giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước 4 cấp.

Đặc biệt xây dựng một hệ thống dịch vụ công, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, mang tính minh bạch, hiệu quả, công khai và có trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước với sự giám sát của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số, khi đại dịch đang tác động tiêu cực đến tất cả các nước, các nền kinh tế, ngành y tế đã có sự trỗi dậy, đó là nắm bắt được thời cơ và ứng dụng CNTT, kết nối, số hóa, các dịch vụ đặc biệt là khám chữa bệnh từ xa tới 1.500 cơ sở y tế.

Người dân cả nước tại bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên. Thậm chí người dân ở nhà cũng có thể được bác sĩ tuyến trên khám, hỗ trợ tư vấn, điều trị thông qua các thiết bị điện tử thông minh.

Bộ Y tế cũng đang đẩy mạnh sử dụng bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy tại các cơ sở khám, chữa bệnh và việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nếu làm tốt việc này, ngay tại cơ sở y tế, người bệnh không phải mang sổ khám chữa bệnh như trước đây, được thanh toán chế độ bảo hiểm dễ dàng.

Trong việc thực hiện các dịch vụ công, Bộ Y tế đã đưa lên Cổng dịch vụ công của Bộ 100% dịch vụ công cấp độ 3,4, đã kết nối lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 100 dịch vụ công. Đến ngày 15/11/2020 có 1.479 hồ sơ tiếp nhận, xử lý, đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ Y tế đã cùng với VPCP tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng trước khi kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Bộ Y tế đã công khai tất cả vấn đề liên quan giá thiết bị và tới đây, Bộ Y tế sẽ công khai toàn bộ giá dịch vụ và kêu gọi xã hội hóa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của người dân. Tôi tin tưởng rằng, ngành y tế sẽ thực hiện được những nhiệm vụ Thủ tướng giao cho ngành y tế, đó là phải tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số.

CG Nguyễn Thy Nga: Chính phủ đã thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ trong triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số ổn định và thịnh vượng. Bộ trưởng có kỳ vọng gì đối với quá trình chuyển đổi số của ngành y tế?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt. Từ đó, từng bộ, ngành, địa phương đều có kế hoạch cụ thể. Ngành y tế là một trong những ngành tiên phong thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Chúng tôi kỳ vọng, toàn bộ nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ Y tế về thể chế, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, ngành Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng.

Vừa qua, VPCP đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Y tế và sẽ tích cực cùng Bộ Y tế tái cấu trúc các quy trình theo hướng cải cách, cắt bỏ những thủ tục rườm rà; phối hợp với các cơ quan liên quan như cơ quan bảo hiểm, các nhà công nghệ, các cơ quan thanh toán, quản lý nhà nước để làm sao toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh của toàn quốc đều được kết nối ngang, kết nối dọc trên cơ sở nền tảng dùng chung, trên cơ sở các dữ liệu sẵn có. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mới rất mong sự hưởng ứng và tin tưởng của người dân.

Ngoài việc bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả thì vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng rất quan trọng. Các cơ quan chức năng sẽ cùng Bộ Y tế thực hiện tốt việc này.

CG Nguyễn Thy Nga: Vâng, thưa Bộ trưởng, vậy trong năm 2020, y tế là lĩnh vực được chọn làm điểm sáng Việt Nam. Chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia diễn ra vào ngày 29-30/12/2020 sẽ khai trương 2 nền tảng là mạng lưới Y tế Việt Nam và khai trương phần mềm điều hành điện tử tại 12.000 điểm trạm y tế xã. Trong đó, Y tế Việt Nam là mạng kết nối hơn 500.000 cán bộ y tế trong cả nước, nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, chuyên môn. Theo đó, tại 12.000 điểm trạm y tế xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy mà sẽ điều hành bằng phần mềm điện tử với sự hỗ trợ của các nhà mạng. Người dân đang mong đợi rất nhiều ở những dịch vụ công trong lĩnh vực y tế được công khai, minh bạch, tạo ra dịch vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân để giảm đi lại, giảm chi phí không cần thiết. Cải cách thủ tục hành chính và số hóa dịch vụ y tế là để người dân trực tiếp thụ hưởng những lợi ích, các dịch vụ tốt nhất về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Chơi Video

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn