Hình ảnh: Không gian Sáng tạo và Truyền cảm hứng Việt Nam

Từ Chính sách ra Cuộc sống: Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương (PBGDPL) trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên phạm vi cả nước.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điểm nhấn của buổi Lễ là Phóng sự “Ngày Pháp luật Việt Nam – 10 năm nhìn lại” đánh giá, nhìn lại kết quả 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước với thành tựu xuyên suốt quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Tại buổi Lễ, có phần giao lưu, tọa đàm trên sân khấu giữa các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Một trong những nội dung quan trọng của buổi Lễ chính là phần trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước. Đây chính là sự ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác này. Ngoài ra, bên lề buổi Lễ, Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng đã tổ chức trưng bày các hình ảnh, ấn phẩm về kết quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trong 10 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng chí, đồng bào!

Tới dự Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Ngày 9 tháng 11 năm 1946 là thời khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua. Sự kiện này mở ra một nền lập pháp Việt Nam thời đại mới với tư tưởng “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”[1] của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phản ánh cốt lõi của Nhà nước dân chủ mới là quản lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó tạo nền tảng để từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 9 tháng 11 với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Điều đó được ghi nhận trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, khẳng định giá trị, vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần dân chủ – pháp quyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở chúng ta sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Thưa đồng chí, đồng bào!

Qua 10 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm hưởng ứng, được lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng đầy đủ, ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch và thuận lợi; tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế. Những tiến bộ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của chúng ta được quốc tế ghi nhận.

Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nhiều cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp hay các chương trình, chuyên mục, trò chơi tìm hiểu pháp luật trên sóng phát thanh – truyền hình, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội… đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi.

Đặc biệt, qua hơn 02 năm phòng, chống đại dịch COVID-19, việc tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên tuyến đầu và tình nguyện viên đã không quản khó khăn, nguy hiểm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chính sách, quy định pháp luật về phòng, chống dịch và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Có thể khẳng định, trong thành công chung của đất nước ta thời gian qua có sự đóng góp tích cực, quan trọng của công tác pháp luật. Trong đó, việc nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật nghiêm minh của người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và cộng đồng xã hội là một trong những điều kiện tiên quyết.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận việc nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và đầu tư toàn diện cho xây dựng và phổ biến pháp luật chưa thật sự tương xứng; chất lượng xây dựng luật pháp chưa cao; tuyên truyền, phổ biến pháp luật thời gian qua có lúc, có nơi vẫn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, kịp thời, chưa tạo được hiệu ứng, tác động lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, kết quả còn hạn chế; có không ít các vụ buôn lậu ma túy, mua bán trẻ em, phụ nữ qua biên giới, tình trạng tảo hôn, vi phạm quy định giao thông, bất động sản, trái phiếu, chứng khoán… dẫn đến những rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; chưa quan tâm đúng mức tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận người dân chưa cao; tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, ngay cả trong hoạt động thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành, bảo vệ pháp luật mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; nguồn nhân lực còn hạn chế; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao.

Thưa đồng chí, đồng bào!

Chúng ta đang tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã thống nhất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức XHCN.

Xuất phát từ những yêu cầu đó và đòi hỏi của thực tiễn, trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành quan tâm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẩn trương triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

Tập trung đầu tư cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, một trong ba đột phá chiến lược. Đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển. Gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đây là hai mặt của một quá trình thống nhất. Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống và từ thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện pháp luật. Muốn “đưa pháp luật vào cuộc sống” thì ngay từ khi xây dựng phải có các quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi, phù hợp với cuộc sống, phải “đưa hơi thở cuộc sống vào trong pháp luật”. Quan tâm, đầu tư nguồn lực, các điều kiện cần thiết tương xứng, tăng cường đội ngũ làm công tác pháp chế, tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hai là, chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm người dân là trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng theo hướng truyền thông chính thống có nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt dư luận, nhất là giới trẻ. Đây là giải pháp quan trọng để thu hút sự quan tâm của nhân dân, trước hết là các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Ba là, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, nhất quán, công khai, minh bạch.

Bốn là, công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN phải được chú trọng ngay từ cấp chính quyền gần dân nhất. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Thực hiện hiệu quả Đề án về “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”[2].

Nhân đây, tôi đề nghị và mong muốn mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu, tuân thủ nghiêm pháp luật, vì quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và cộng đồng.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch… để hỗ trợ tối đa nhu cầu pháp luật của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Vận động, thu hút nguồn lực xã hội tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật.

Sáu là, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiên tiến để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Từ những hạt nhân nòng cốt này sẽ lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng chí, đồng bào!

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội.

Việc xây dựng – phổ biến – thực thi – giám sát pháp luật được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của đất nước. Tôi mong rằng mỗi người dân Việt Nam đều có ý thức tuân thủ pháp luật để xây dựng xã hội văn minh, lịch sự, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, T.1, tr. 473.

[2] Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh: Viện Quản trị Chính sách

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2022

“Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cách đây gần 76 năm, ngày 9-11-1946, đã đi vào lịch sử dân tộc ta khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bản Hiến pháp thể hiện tư tưởng dân chủ, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã công bố ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Từ đó đến nay, Ngày Pháp luật đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Buổi Lễ đánh dấu chặng đường gần 10 năm qua và là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; nỗ lực của các cơ quan, cùng với sự chủ động tham mưu của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp và của ngành Tư pháp, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và qua đó góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Năm 2022 là năm thứ 10 hưởng ứng Ngày Pháp luật. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong cả nước đã và đang thực hiện Kế hoạch tổ chức Sự kiện quan trọng này bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Đặc biệt, trong 2 tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng, các hoạt động đã diễn ra sôi nổi trên khắp mọi miền đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận và tích cực tham gia.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự đồng hành của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực hơn nữa của các tầng lớp nhân dân để Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng lan tỏa, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, tiếp tục góp phần xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì một nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ VÀ KHÁCH MỜI

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tham gia Lễ hưởng ứng: 

– Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN;

– Đồng chí Phan Đình Trạc,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

– Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

– Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

– Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí Uỷ viên trung ương Đảng, Nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết trung ương Đảng, Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

 1. Đ/c Uông Chu Lưu, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ Tịch Quốc hội;
 2. Đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
 3. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 5. Đ/c Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương
 6. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 7. Đ/c Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
 8. Đ/c Đỗ Tiễn Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;
 9. Đ/c Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 10. Đ/c Lê Tiến Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 11. Đ/c Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
 12. Đ/c Trung Tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
 13. Đ/c Hà Hùng Cường, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 14. Đ/c Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW
 15. Đ/c Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi Lễ còn có đại diện Lãnh đạo các tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp một số địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự và đưa tin. Đặc biệt, Ban Tổ chức vui mừng chào đón các đồng chí đại diện cho các tập thể, các cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

GIAO LƯU KHÁCH MỜI:

Để có đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về sức lan tỏa Ngày Pháp luật, Chương trình đã trao đổi với các khách mời đại diện cho các đơn vị, địa phương và người dân tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

 1. Đỗ Thị Việt Hà, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.
 2. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
 3. Ông Châu Hải Ngạt, hòa giải viên khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ở các Bộ, ngành, địa phương đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng.

Đối với tập thể:

1.Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10 năm qua, Vụ Pháp chế đã thẩm định nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đối với xã hội; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều đổi mới góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa trong thực thi pháp luật; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả

2. Văn phòng Bộ, Bộ Tư pháp

Là đơn vị thực hiện tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của bộ, ngành Tư pháp, có nhiều đóng góp trong tổ chức sự kiện hưởng ứng, tạo ra những dấu ấn sâu sắc về Ngày Pháp luật Việt Nam.

3. Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Là tỉnh có đường biên giới với nước bạn Lào và đa dạng về thành phần dân tộc, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã đề xuất các giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giúp Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc; củng cố vững chắc quan hệ hữu nghị với nước Lào anh em.

4. Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của khu vực miền Đông Nam Bộ, những năm qua, Sở Tư pháp Đồng Nai nỗ lực tìm tòi nhiều mô hình, cách thức có hiệu ứng sâu rộng trong cộng đồng, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, để kịp thời đưa pháp luật đến với người dân.

5. Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam

Ban Thư ký biên tập đã có những đóng góp xuất sắc, phát sóng nhiều sự kiện chính trị quốc gia quan trọng, vấn đề nổi bật, đặc biệt là công tác pháp luật.  Các chương trình sản xuất đều được đánh giá cao về tính chính trị, tư tưởng, văn hóa và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tiến Anh

5. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Những năm qua, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tham mưu và triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, giúp nâng cao hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút gần 1500 tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản…từ đó góp phần tich cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

6. Phòng Tư pháp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân về chủ quyền biên giới biển đảo quốc gia, bảo vệ môi trường biển. Đặc biệt, Phòng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ thiết thực đời sống và sản xuất.

Các cá nhân sau đây:

1. Bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương

Bà Đinh Thị Mai đã có nhiều thành tích trong hướng dẫn, định hướng và tổ chức thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An

Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, 10 năm qua, bà Phan Thị Mỹ Dung đã góp phần xuất sắc đưa công tác Pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

3. Ông Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

Qua nhiều năm ở cương vị lãnh đạo Sở Tư pháp, Ông Phạm Minh Thường đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, như: Xây dựng mô hình Xóm tự quản về an ninh trật tự, Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm… từ đó đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật  của tỉnh Ninh Bình đi vào chiều sâu, đến tận cơ sở

4. Trung tá Ngô Quang Tiến – Phó trưởng Phòng Pháp luật Hành chính, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng

Trung tá Ngô Quang Tiến đã góp nhiều đóng góp trong xây dựng và tổ chức thi hành chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng; với nhiều mô hình nổi bật như “Ngày Pháp luật hằng tháng”, “Mỗi tuần một điều luật, tạo ý thức tuân theo pháp luật, phục vụ tổ quốc trong toàn quân.

5. Ông Lại Phước Trường, Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Với tôn chỉ nghề nghiệp “bảo vệ công lý”, “phục vụ nhân dân”, thẩm phán Lại Phước Trường luôn giữ sự liêm chính, chuyên nghiệp trong vai trò thẩm phán của mình; đồng thời chủ động tư vấn, giải đáp vướng mắc của người dân về pháp luật tại nơi cư trú, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn

6. Ông Lê Văn Toàn, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đam B’Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Vượt qua nhiều thách thức của xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, Ông Lê Văn Toàn đã tham mưu nhiều hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả như: phổ biến trong các cuộc họp thôn, bản; cập nhật thông tin trên loa truyền thanh; gắn phổ biến pháp luật với hoạt động từ thiện, hòa giải ở cơ sở. Tỷ lệ hòa giải thành của xã Đam B’Ri đạt cao trên 90%.

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THANH TỊNH:

10 năm thực hiện Ngày Pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Trong giai đoạn mới, cần triển khai nhiều giải pháp để Ngày Pháp luật ngày càng thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật các năm qua không tránh khỏi những hạn chế, khó khăn. Ngoài việc triển khai Ngày Pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đi vào thực chất, cách thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện Ngày Pháp luật có nơi chậm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và tổ chức Ngày Pháp luật chưa được tiến hành sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Không những vậy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta, nhất là các tỉnh, thành phía Nam, nên công tác tuyên truyền, PBGDPL trong hai năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng, nhiều nội dung chưa được thực hiện theo đúng tiến độ…

Để Ngày Pháp luật ngày càng trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của cả nước, thực sự là ngày hội của toàn dân, việc tổ chức Ngày Pháp luật thời gian tới cần tập trung vào một số định hướng sau:

Thứ nhất là, phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác tham mưu, hướng dẫn; tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển kinh tế – xã hội, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật cần bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; có các giải pháp để triển khai hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thứ hai là, xác định tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam chỉ là đợt cao điểm trong năm, là dịp để đánh giá, nhìn lại công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, PBGDPL của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Như vậy, để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả thì công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, PBGDPL phải được thực hiện hiệu quả. Do vậy, đề nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị cần bám sát các chương trình xây dựng pháp luật, tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, gắn với việc thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” để tạo đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách trong dự thảo văn bản tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thi hành pháp luật sau khi văn bản được ban hành.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng. Cùng với việc tổ chức Ngày Pháp luật, cần đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nhất là vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, triệt để loại bỏ tham nhũng, mọi hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy Nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất. Từ đó, giúp nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân vào pháp luật, phát huy giá trị của pháp luật trong cuộc sống.

Tăng cường công tác PBGDPL tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, gắn với việc thực hiện hiệu quả Đề án 977 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc chủ động tìm hiểu và thực thi pháp luật. Phát huy vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong công tác PBGDPL cho người dân. Chú trọng thực hiện dân vận khéo trong tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, duy trì, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bảo đảm thực chất, lấy kết quả thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu thực hiện theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Thứ ba là, chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tiếp tục nghiên cứu làm điểm, lựa chọn nhân rộng, phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả để ngày 9/11 dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nét đẹp văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đưa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân, đồng thời quan tâm khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật.

VỤ TRƯỞNG VỤ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LÊ VỆ QUỐC:

Đặc biệt, để đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến đông đảo người dân theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương chỉ đạo tổ chức làm điểm các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở gồm: TP Hồ Chí Minh (tổ chức tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú vào ngày 17/10/2022); tỉnh Nam Định (tổ chức tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu vào ngày 27/10/2022); tỉnh Nghệ An (tổ chức tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương vào ngày 31/10/2022); tại Bắc Ninh (ngày 4/11); đồng thời tổ chức sự kiện hưởng ứng tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (ngày 01/11/2022). Tại đây, các đại biểu Trung ương, tỉnh, huyện, xã đã trao đổi các mô hình, cách làm hiệu quả trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thi hành pháp luật, PBGDPL; tổ chức trợ giúp pháp lý cho người dân và các hoạt động thiện nguyện xã hội. Qua đó, lựa chọn cách làm hay, mô hình tốt tại cơ sở để nhân rộng trong toàn quốc nhằm tăng hiệu ứng lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Để góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp truyền thông về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, qua đó khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, tìm hiểu, thực hiện pháp luật và trở thành công việc tự thân hàng ngày của mỗi người.

Ông Lê Vệ Quốc: Với ưu thế thông tin sâu rộng, nhanh nhạy, kịp thời, báo chí luôn khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong công tác truyền thông chính sách pháp luật nói riêng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa thông tin pháp luật đến người dân nói chung. Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” là minh chứng thể hiện sâu sắc điều đó.

Để báo chí trở thành kênh thông tin chủ lực, nòng cốt thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật đến với xã hội, người dân, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cần thực hiện một số giải pháp căn cơ như sau:

Một là, các cơ quan thông tin, báo chí cần phát huy vai trò của mình trong việc chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để được cung cấp thông tin về nội dung của dự thảo chính sách một cách chính xác, kịp thời và chính thức. Đồng thời chủ động khai thác nguồn tin về dự thảo chính sách trên các kênh thông tin chính thức khác của cơ quan nhà nước, như trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; trả lời phỏng vấn của người có thẩm quyền đại diện cơ quan nhà nước chủ trì soạn thảo chính sách…

Hai là, tổ chức thực hiện và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp, đa dạng về hình thức thể hiện đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội một cách đa chiều, trong đó, chú trọng xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật.

Ba là, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu kỹ năng về tổ chức truyền thông chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý báo chí để tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả.

Bốn là, nghiên cứu cơ chế cụ thể để cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách pháp luật, cùng tham gia thực hiện truyền thông chính sách, trong đó có việc đặt hàng, giao nhiệm vụ truyền thông chính sách cho cơ quan báo chí thực hiện… để đảm bảo hoạt động này được triển khai ổn định, bền vững.

Năm là, nghiên cứu để tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông chính sách chuyên trách, được đào tạo bài bản để tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách một cách kịp thời, đi trước một bước để thống nhất nhận thức và hành động.

TOÀN CẢNH LỄ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2022

Trong thời gian qua, hàng chục các văn bản quy phạm pháp luật, hiệp định quốc tế và luật lớn tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp được tiếp tục ban hành, sửa đổi, hoàn thiện. Đảng và Nhà nước cũng đã tạo quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy Hội doanh nhân trẻ trong việc tập hợp doanh nhân tạo tiếng nói đồng thuận và tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, truyền thông phổ biển chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặc dù Đảng và Nhà nước có chủ trương, cơ chế, giải pháp để khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, nhưng trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, việc đánh giá vai trò và định hướng chính sách phát triển và sự tham gia xây dựng của doanh nghiệp tư nhân cần tăng cường hơn nữa. Các chính sách thay đổi nhiều trong bối cảnh bất định vừa qua, doanh nghiệp không nắm bắt và triển khai kịp. Công tác truyền thông chính sách đang trực tiếp phụ thuộc vào các đơn vị công, ngày 30.03.2022, Thủ tướng đã có quyết định 407 về truyền thông chính sách, để tăng cường vai trò của các cá nhân tổ chức tư nhân và mọi người dân tham gia truyền thông góp ý thể chế chính sách với các đề án có tác động xã hội lớn. Doanh nhân trẻ tiên phong trong các công tác và đề xuất tiên phong triển khai phát triển nghiên cứu truyền thông chính sách để góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật. Hội đồng nghiên cứu chính sách và phát triển thương hiệu của Hội doanh nhân trẻ đã phối hợp Bộ Tư Pháp, trường đại học Kinh tế Quốc dân và các cơ quan liên quan công bố sáng kiến phát triển hệ sinh thái Doanh nhân – Khoa học nghiên cứu và truyền thông chính sách, liên kết mô hình hoạt động đa nền tảng và có ứng dụng công nghệ, nhằm tăng cường tổ chức góp ý, đề xuất, kiến nghị, nghiên cứu, truyền thông các đề án chính sách có tác động xã hội lớn với tên gọi “Chiến lược phát triển Việt Nam”, với mục tiêu lựa chọn nhánh chính sách có tác động xã hội lớn cần ưu tiên thúc đẩy nghiên cứu và truyền thông, và phát triển chính sách hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với tổ chức Hội có gần 12.000 hội viên, tại 63 tỉnh, thành trên cả nước sẵn sàng phối hợp với tất cả các cơ quan tham gia công tác xây dựng và truyền thông phổ biến pháp luật, doanh nhận trẻ tiên phong thực hiện vì các mục tiêu chung hoàn thiện thể chế pháp luật phát triển kinh tế Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH
Tìm hiểu các chủ đề chính sách nổi bật của Chính phủ Việt Nam và xu hướng Quốc tế.
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT
Các đại diện hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân đưa ra ý kiến, nhận định, đề xuất thay đổi phù hợp nhất.
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH
Các chương trình đối thoại độc quyền hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính phủ các Bộ, Ban, Ngành. Diễn đàn giao lưu, cập nhật tin tức chính sách và hơn thế nữa. Hãy cùng đón chờ!
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Ý kiến phản ánh với cơ quan nhà nước những vấn đề cần xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý.

VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN THY NGA

Chủ trì đề án “Từ Chính sách ra cuộc sống”, Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển. Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.