• HỌ VÀ TÊN: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
• NGÀY SINH: 15/3/1957
• QUÊ QUÁN: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
• DÂN TỘC: Kinh
• Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế
• Lý luận chính trị: Cao cấp
• NGÀY VÀO ĐẢNG: 09/3/1984, Ngày chính thức: 09/9/1985

• Giáo dục phổ thông: 10/10
• Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ kinh tế 
• Học vị: Tiến sỹ Kinh tế  
• Học hàm: Giáo sư
• Lý luận chính trị: Cao cấp
• Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp Khắc D 

 02 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015); Huân chương lao động hạng nhì (2005); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2001)
• Huân chương Isala (Độc lập) hạng 2 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2013)
• Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014)
• Huân chương Isala (độc lập) hạng nhất Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2017)

• Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII.
• Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội .
• Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 31/3/2021).
• Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV
• Đoàn đại biểu Quốc hội: Thành phố Hà Nội

Từ 1979-1985

Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính).

Từ 1986-1990

Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia.

Từ 1991-2001

Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Từ 2001-2006

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ 2006-2011

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ 8/2011 - 5/2013

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011 đến 7/2016).

Từ 12/2012 -4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ 4/2016-2/2020

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016).

Từ 2/2020 - 3/2021

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV Đại biểu Quốc hội các khóa XIV.

Từ 31/3/2021

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn