(Ehealth Vietnam Summit) – Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Bộ Y tế và VPCP đã đồng chủ trì cùng với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính VPCP, cục Công nghệ thông tin Bộ y tế, Tập đoàn đầu tư và quản lý V-startup, công ty Cổ phần truyền thông Thiên Lộc phối hợp tổ chức Chương trình Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020 vào ngày 29,30/12/2020, tại Hà Nội.

Chương trình sẽ là hoạt động thường niên gồm diễn đàn cấp cao, chuỗi hội nghị và triển lãm, với sự chủ trì của lãnh đạo Chính phủ, Bộ y tế và các bộ ngành liên quan, 63 tỉnh thành phố, các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị y tế trên cả nước. Chương trình cũng thu hút sự tham gia của các tập đoàn công nghệ, các đơn vị đầu tư trong nước, quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang mong muốn tham gia trong chuyển đổi số y tế Quốc gia, đây được xem như là một sự kiện đưa ra kiến trúc tổng thể đối với ngành y tế, và là cơ sở của y tế điện tử.

Trước thềm Hội nghị, Chuyên gia truyền thông chính sách Nguyễn Thy Nga – Tổng giám đốc V-startup, đại diện Ban tổ chức Ehealth Vietnam Summit – đã có buổi trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về định hướng Chuyển đổi số y tế trong tổng thể Chuyển đổi số Quốc gia.

Chuyên gia (CG) Nguyễn Thy Nga: Ngày 3/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong 8 nhóm lĩnh vực cần đẩy mạnh chuyển đổi số, Y tế được xác định là lĩnh vực đầu tiên, vậy Bộ trưởng có thể cho biết những bước chuyển đổi số từ Bộ Y tế?

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long: Có thể nói rằng, mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn và tạo ra được nhiều tiện ích trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân hết sức quan trọng. Chính vì vậy, ngành y tế đã thực hiện triển khai một loạt chương trình, kế hoạch để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của ngành y tế.
Trong lĩnh vực quản lý, Bộ đã chính thức khai trương Cổng Công khai y tế, những thủ tục hành chính được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Y tế là một trong hai bộ đã đạt 100% tất cả các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong đó, 60.000 loại thuốc, 28.000 loại thực phẩm chức năng, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam và toàn bộ dịch vụ y tế của các cơ sở đều được công khai.
Bộ xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh từ xa. Cho đến nay đã có trên 1500 cơ sở y tế đã nối tuyến toàn bộ, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo… Trong đó, Y tế Việt Nam là mạng kết nối hơn 500.000 cán bộ y tế trong cả nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, chuyên môn. Tại 12.000 điểm trạm y tế xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy mà sẽ điều hành bằng phần mềm điện tử với sự hỗ trợ của các nhà mạng. AI được đưa vào trong chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị và tương lai sẽ được ứng dụng trong quản lý, cấp phép.

Đến nay Bộ Y tế đã công khai 532 thủ tục hành chính. 20 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử. Còn tại các địa phương, đến cuối 2019, khoảng 41% bệnh viện triển khai nội dung này.
Từ năm 2021, Bộ Y tế sẽ chính thức đưa vào sử dụng hơn 90 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân. Trong năm 2021 tới, Bộ sẽ thực hiện khám chữa bệnh ngoại trú không còn dùng giấy với khoảng 120 triệu lượt hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ khám sức khỏe giấy phép lái xe.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã quan tâm, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh khác.
Công tác quản lý môi trường y tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Mạng lưới bảo hiểm y tế toàn dân tăng từ 75% năm 2015 lên 90,7% năm 2020.
Năm 2022 và 2023, Bộ sẽ đi vào triển khai Bệnh viện không giấy tờ và mở rộng mô hình. Khi có sự thay đổi về cơ chế, cách thức điều hành, chương trình chuyển đổi số y tế sẽ được đẩy mạnh hơn, cao hơn và nhanh hơn.

CG Nguyễn Thy Nga: Trong mục tiêu chung của chuyển đổi số Quốc gia, Bộ trưởng có thể cho biết từ góc độ Bộ y tế, chủ trương, định hướng phát triển y tế điện tử và vai trò của Công nghệ thông tin trong hoàn thiện y tế số và định hướng sắp tới của ngành y tế để tiến tới Quốc gia số.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long cho biết:

Tiếp đó là hoàn thiện cơ chế chính sách và cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh với yêu cầu dễ tiếp cận dịch vụ và giảm chi phí khám chữa bệnh. Bộ sẽ tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện nâng cao chất lượng y tế, kiểm soát tốt chi phí y tế, dược phẩm, thực phẩm, vật tư trang thiết bị y tế; công khai minh bạch trong quản lý cấp phép, đấu thầu, mua sắm thuốc; công khai giá thuốc, giá trang thiết bị, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật về CNTT y tế, tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi số trong ngành.
Phát triển hạ tầng công nghệ y tế, xây dựng trung tâm dữ liệu y tế quốc gia bảo đảm có thể lưu trữ, quản lý đủ các số liệu tập trung của ngành y tế. Xây dựng, phát triển trung tâm dữ liệu gene người Việt Nam.
Ứng dụng công nghệ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt; Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh. Duy trì kết quả 100% thủ tục hành chính của Bộ Y tế được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, một cửa ASEAN.

CG Nguyễn Thy Nga: Vâng, thưa Bộ trưởng, chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020 với sự chủ trì của Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ, sự phối hợp của các đơn vị đầu mối là Cục kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ, Cục công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Tập đoàn đầu tư và quản lý V-startup đã thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, nhiều bộ ngành và toàn ngành Y tế. Vậy với vai trò là đơn vị chủ quản, ông có ý kiến gì khi chương trình Chuyển đổi số Y tế được tổ chức để tổng kết Việt Nam 2020, một năm mà dưới tác động của COVID – 19, một khủng hoảng từ Y tế đã ảnh hưởng đến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Với mục đích triển khai Chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số Chủ trương, Chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư và Quyết định số 749/QĐ-TTG ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Y tế chính là việc hướng tới quốc gia số.

Chuyên gia Nguyễn Thy Nga: Các yếu tố quan trọng khiến ngành y tế Việt Nam thu hút các nhà đầu tư là dân số, sự tăng trưởng kinh tế, lối sống thay đổi, mô hình chăm sóc sức khỏe và nhu cầu bảo hiểm y tế. Đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe được dự báo ngày càng hấp dẫn bởi nhu cầu người dân về các dịch vụ y tế cao cấp tăng nhanh. Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành, Việt Nam đang có cơ hội vàng để ngành y tế theo hướng tích cực cùng các tiềm năng chưa được khai phá là những yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào công cuộc chuyển đổi số y tế Quốc gia.
Ehealth Vietnam Summit được chọn là chương trình điểm sáng Việt Nam 2020, chuỗi hoạt động kì vọng mang đến góc nhìn toàn cảnh và cách tiếp cận chính xác về vấn đề chuyển đổi số Y tế, các Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành trao đổi thông tin, kết nối, thúc đẩy mạng lưới chuyển đổi số y tế và những ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Từ góc độ tiếp cận toàn dân của lĩnh vực y tế sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số Quốc gia.

Chơi Video

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn