Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển" - ICSEED 2021

Kính gửi: Các nhà Khoa học trong và ngoài Trường

Nhằm tăng cường trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn hoạch định chính sách phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Đại học Khon Kaen (Thái Lan) tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 13 với chủ đề:

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN

Hội thảo là hoạt động bán thường niên, được luân phiên tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam và Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan từ năm 2013 đến nay.

Thành phần tham dự Hội thảo: đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm từ Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia khác.

Thời gian dự kiến: ngày 10 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội)

Hình thức tổ chức: trực tuyến đối với đại biểu nước ngoài, trực tiếp đối với đại biểu trong nước.

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh

Thời hạn nhận bài viết: trước ngày 27 tháng 5 năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học!

ĐĂNG KÝ GỬI BÀI

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn