MAI TIẾN DŨNG

Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Mai Tiến Dũng là tiến sỹ kinh tế và cử nhân luật. Ông nguyên là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Ông là tác giả của nhiều nghiên cứu được đăng trên các tạp chí uy tín trong ngành như Tạp chí QUản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một số bài viết tiêu biểu như Xây dựng và vận dụng Khung năng lực trong phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ khu vực hành chính công tỉnh Hà Nam (2016), Hà Nam: Tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản (2014) và Hà Nam đồng hành cùng Doanh nghiệp (2014)

Ông Mai Tiến Dũng xây dựng công trình nghiên cứu về năng lực lãnh đạo khu vực công áp dụng cho một địa phương (tỉnh Hà Nam) tại Việt Nam và mô hình lãnh đạo khu vực công địa phương. Công trình đã đạt được một số thành tựu về mặt thực tiễn như xây dựng được 3 khung năng lực cho 3 vị trí: lãnh đạo cấp Sở, lãnh đạo cấp Huyện và lãnh đạo cấp Phòng tại tỉnh Hà Nam. Khung năng lực được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra bằng bảng hỏi, kết hợp với kết quả tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn sâu để đảm bảo tính tin cậy từ các thông tin thu thập được.

KHÁCH MỜI

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn