Kính thưa Quý vị!

Từ ngày 1/1/2024, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu 15% chính thức có hiệu lực. Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về thuế suất tối thiểu tham gia sân chơi toàn cầu.

Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài hiện tại của Việt Nam và các địa phương thu hút FDI sẽ cần những giải pháp mới. Hội nghị XÚC TIẾN ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG – CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI BÌNH DƯƠNG BỐI CẢNH THỰC THI THUẾ SUẤT TỐI THIỂU TOÀN CẦU 1.1.2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì là hoạt động đầu tiên trên cả nước tổ chức hoạt động đưa ra giải pháp đầu tư bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Hiện nay tại Bình Dương có 39 dự án đầu tư có vốn đầu tư đăng kí từ 100 triệu USD trở lên, đặc biệt có 04 dự án có số vốn đầu tư đăng kí từ 1 tỷ USD. Đây là các dự án có khả năng chịu ảnh hưởng từ việc áp dụng chính sách thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu.

Hội nghị hướng tới mục tiêu nâng cao hình ảnh năng lực cạnh tranh của địa phương trong tổng thể chiến lược phát triển Quốc gia và bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, nhằm tăng cường thu hút nguồn lực để cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư cả trong nước và ngoài nước; đồng thời phát triển liên kết cho cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương tham gia Chiến lược phát triển Việt Nam để cùng chia sẻ thông tin, đồng hành liên kết cơ sở dữ liệu chuyên gia – doanh nhân – truyền thông, tăng cường góp ý chính sách phát triển môi trường kinh doanh Việt Nam.

Trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu là nội dung nóng được các Quốc gia quan tâm, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã luôn thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển đã thể hiện được vị thế tiên phong trong góp ý chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ. Hội nghị cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển khoa học Chính sách của Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương nhân rộng mô hình hợp tác liên kết giữa Chính quyền – Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp, tăng cường phát huy nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp, thúc đẩy nhanh chóng, kịp thời và chính xác các hoạt động chính sách vào đời sống, chủ động linh hoạt trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị Đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí tham gia, chia sẻ ý kiến và lan tỏa thông tin từ Hội nghị.

VỊ THẾ ĐỊA PHƯƠNG TIÊN PHONG CỦA BÌNH DƯƠNG TRONG ĐỒNG HÀNH VIỆN QUẢN TRỊ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NỘI LUẬT THU HÚT ĐẦU TƯ BỐI CẢNH THUẾ SUẤT TỐI THIỂU TOÀN CẦU

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, đơn vị thúc đẩy chính sách về thuế suất tối thiểu toàn cầu, đã phát triển 3 giai đoạn nghiên cứu gồm: đánh giá tác động, khuyến nghị chính sách Việt Nam chủ động tham gia, giải pháp thu hút đầu tư bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu. Viện đã phối hợp các tỉnh, thành, địa phương nghiên cứu đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đến thu hút đầu tư nước ngoài. Kết quả các giai đoạn của khảo sát được gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD và Quốc hội. Báo cáo đã góp phần trong việc xây dựng nội luật, các khuyến nghị nghiên cứu được công bố và triển khai theo Khoa học Chính sách,. Tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên phối hợp với Viện Quản trị Chính sách khảo sát đồng bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn để phát triển chiến lược thu hút FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, cùng Viện Quản trị Chính sách hỗ trợ Chính phủ và Quốc hội có những quyết sách chủ động trong quá trình xây dựng nội luật về thuế suất tối thiểu toàn cầu.

THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI LỚN CỦA VIỆT NAM

Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật luôn thúc đẩy khoa học và liên kết mạng lưới chuyên gia để thúc đẩy khuyến nghị chính sách liên quan đến những vấn đề có tác động xã hội lớn của đất nước, chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế – xã hội.

LIÊN KẾT HỆ SINH THÁI NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, TỔ CHỨC CÁC DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH VIỆT NAM, ĐÔNG NAM BỘ TẠI BÌNH DƯƠNG.

Ông Nguyễn Văn Dành

Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2023 – Chiến lược phát triển FDI Bình Dương bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu” là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực đối nhằm nâng cao hình ảnh năng lực cạnh tranh của Bình Dương trong tổng thể chiến lược phát triển Quốc gia và thích ứng với tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Trong những năm qua, Bình Dương đã trở thành “điểm sáng” của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, gần sân bay và cảng biển quốc tế, Bình Dương phát huy được tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhất là những sáng tạo trong việc gắn xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị. Do đó, tỉnh luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế – xã hội và về tốc độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước, cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.

Thời gian qua, Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đồng thời, có mức độ kết nối, thu hút và chuyển giao công nghệ của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực đầu tư trong nước cao. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam nói chung và nói riêng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bình Dương đang phát triển chiến lược vùng đổi mới sáng tạo nhằm thu hút khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Bình Dương.

 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu với 93,52% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2024. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương là địa phương tiên phong và đầu tiên cùng phối hợp với Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp nghiên cứu, khảo sát đồng bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thuế suất tối thiểu toàn cầu, đồng thời đưa ra được những dự báo về lộ trình chính sách, cũng như các khuyến nghị để khi Nghị quyết được ban hành, tỉnh sẽ có những động thái kịp thời nhằm giữ tính chủ động trong điều hành chính sách thu hút đầu tư của địa phương.

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã nghiên cứu và là đơn vị đầu tiên trên cả nước công bố báo cáo khuyến nghị về “Đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu trên các Quốc gia và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Kết quả những khuyến nghị của Viện Quản trị Chính sách về xây dựng nội luật, chủ động tham gia sân chơi toàn cầu, có quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài với các chiến lược phát triển bền vững của Viện đã trở thành nội dung tham khảo quan trọng, được ghi nhận và sử dụng trong nội dung Quốc hội thông qua về thuế suất tối thiểu toàn cầu năm 2024.

Nói đến Bình Dương là nói đến điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước, luôn khẳng định ưu thế hấp dẫn trong thu hút FDI. Bài học thành công của Bình Dương là sự quyết liệt triển khai những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tập trung mọi nguồn lực để hình thành và phát triển các khu công nghiệp kiểu mới, khu công nghiệp xanh, “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư nước ngoài. 

Bình Dương đã phối hợp cơ sở dữ liệu nghiên cứu trong báo cáo khuyến nghị chính sách của Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển về thuế suất tối thiểu toàn cầu, cùng có vai trò đóng góp tiên phong cho các cơ quan có thẩm quyền có được quyết sách có lợi nhất cho đất nước.

Từ kinh nghiệm xây dựng chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu và các giải pháp thu hút đầu tư bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu được thực thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ Viện Quản trị Chính sách triển khai hoạt động trong tâm trong năm 2024 – 2025, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái nghiên cứu phát triển khoa học chính sách, Chiến lược phát triển Việt Nam, nhận diện, đánh giá nghiên cứu xây dựng CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH & TỔ CHỨC CÁC DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CHÍNH SÁCH VIỆT NAM, ĐÔNG NAM BỘ tổ chức tại BÌNH DƯƠNG.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023 – Chiến lược phát triển FDI Bình Dương bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, đã đặt mục tiêu có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xây dựng chính sách, để có điểm chung giữa Từ Chính sách ra Cuộc sống và Từ cuộc sống vào chính sách. Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết trong mục tiêu để người dân doanh nghiệp thực sự là trung tâm

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển và Tổng Công ty Becamex IDC. Qua đó đã cho thấy, mặc dù những xung đột địa chính trị căng thẳng, và dai dẳng giữa Nga – Ukraine hay Israel – Hamas chưa có hồi kết, cùng với những dự báo chưa thực sự lạc quan về nền kinh tế toàn cầu do hệ lụy của các cuộc chiến, cũng như suy thoái kinh tế, nhưng trong không gian này, cùng với sự kiện ICF đã vinh danh Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương đạt Top 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu năm 2023 và diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis 2023 vừa diễn ra rất thành công cũng tại đây, tỉnh Bình Dương vẫn đang và luôn có một niềm tin rất lớn, về triển vọng phát triển trong thời gian tới, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục truyền động lực và cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển và Tổng công ty Becamex IDC sẽ phối kết hợp chặt chẽ, bên cạnh hiện thực hóa và thực hiện tốt nhất các cam kết đã ký còn tổ chức triển khai quy hoạch tích hợp của tỉnh, đồng thời tiếp tục hoạch định các chiến lược phát triển mới với nhiều tham vọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Ông Phạm Trọng Nhân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Ông Phạm Trọng Nhân

Đối với Bình Dương, vốn được xem là thủ phủ công nghiệp của cả nước, hiện tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp FDI, tuy nhiên chỉ có khoảng 44 doanh nghiệp FDI có khả năng chịu sự tác động của nghị quyết này và trường hợp áp dụng nghị quyết này, ngân sách nhà nước tăng thêm khoảng 2.000 tỷ mỗi năm. Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 750 triệu euro sẽ không chịu sự tác động của nghị quyết và tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư với mức thuế suất ưu đãi đang được hưởng.

Do đó, việc ban hành quy định áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu sẽ không có nhiều tác động tiêu cực đến thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.

Cụ thể trong thời gian qua, Bình Dương vẫn tiếp tục giữ thứ hạng cao so với cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp quan trọng vào thành tích xuất siêu của quốc gia, góp phần cho thành quả này, bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân là sự tiếp tục tăng trưởng, phát triển của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Để tiếp tục là điểm đến của nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, quy hoạch các khu cụm công nghiệp, thiết kế lại không gian phát triển, thu hút FDI chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với những mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ mới, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong thời kỳ trung và dài hạn.

Với Bình Dương hiện nay, trong bối cảnh quy hoạch tích hợp của tỉnh đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, thuế tối thiểu toàn cầu chính thức có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 01/01/2024, những xung đột địa chính trị và suy thoái kinh tế, Bình Dương đặt ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài cũng như giữ chân nhà đầu tư,

Trên cơ sở chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Viện Quản trị Chính sách, Liên hiệp các Hội Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tiên phong nghiên cứu và công bố báo cáo độc lập “Đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu trên các Quốc gia và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển đã nhanh nhạy phát hiện vấn đề và thúc đẩy nghiên cứu, sớm hoàn thành các giai đoạn của báo cáo nghiên cứu và báo cáo khuyến nghị về “Đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu trên các quốc gia và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam” để gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan, chủ động tham gia xây dựng góp ý chính sách kinh tế quốc gia. Đây là vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KHCN, và cần sự sát sao chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để liên kết thúc đẩy cộng đồng khoa học, thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Với góc độ Kinh tế Quốc gia, việc Viện Quản trị Chính sách phát hiện vấn đề sớm, nghiên cứu và dự báo chính sách là vô cùng cần thiết, sẽ ngày càng thể hiên vai trò quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc, tác động lớn đến kinh tế – xã hội của đất nước, nghiên cứu các chủ trương chính sách quan trọng của Quốc gia.

Kết quả những khuyến nghị của Viện Quản trị Chính sách về xây dựng nội luật, chủ động tham gia sân chơi toàn cầu, có quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài với các chiến lược phát triển bền vững của Viện đã trở thành nội dung tham khảo quan trọng, được ghi nhận và sử dụng trong nội dung Quốc hội thông qua về thuế suất tối thiểu toàn cầu được thực thi từ 1.1.2024.

Viện Quản trị Chính sách đề xuất giải pháp liên kết khoa học – doanh nhân trong Hệ sinh thái nghiên cứu và truyền thông chính sách “Chiến lược phát triển Việt Nam” chủ động nghiên cứu và gửi báo cáo mục tiêu tăng cường ý kiến của cộng đồng vào Đề án “Nghiên cứu phản ứng chính sách ứng phó của một số quốc gia trên thế giới về thuế tối thiểu toàn cầu và bài học kinh nghiệm với Việt Nam” mà Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ, và phát triển tiếp giai đoạn công bố nghiên cứu đề án “Khuyến nghị Chủ trương, chính sách của Việt Nam chủ động tham gia Thuế suất tối thiểu toàn cầu”.

Viện Quản trị chính sách liên kết các tỉnh thành địa phương, khuyến nghị thiết kế bản kiến trúc tổng thể về quá trình truyền thông chính sách phát triển nội luật thuế suất tối thiểu toàn cầu của Bộ Tài chính đang xây dựng, thúc đẩy nguồn lực tư nhân tham gia góp ý truyền thông chính sách, đảm bảo quyền lợi và vị thế quốc gia, hài hòa với các đối tác quốc tế, đạt được mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước của Chính phủ Việt Nam. Bình Dương đã tiên phong phối hợp cơ sở dữ liệu giai đoạn phát triển Chiến lược xúc tiến đầu tư bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Từ kinh nghiệm xây dựng chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu và các giải pháp thu hút đầu tư bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu được thực thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ Viện Quản trị Chính sách triển khai hoạt động trong tâm trong năm 2024 – 2025, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái nghiên cứu phát triển khoa học chính sách, Chiến lược phát triển Việt Nam, nhận diện, đánh giá nghiên cứu xây dựng CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH & TỔ CHỨC CÁC DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CHÍNH SÁCH VIỆT NAM, ĐÔNG NAM BỘ tổ chức tại BÌNH DƯƠNG.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023 – Chiến lược phát triển FDI Bình Dương bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, đã đặt mục tiêu có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xây dựng chính sách, để có điểm chung giữa Từ Chính sách ra Cuộc sống và Từ cuộc sống vào chính sách. Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết trong mục tiêu để người dân doanh nghiệp thực sự là trung tâm

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh

Với mục tiêu nâng cao hình ảnh năng lực cạnh tranh của Bình Dương trong tổng thể chiến lược phát triển Quốc gia, thích ứng với tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu và quan trọng nhất là duy trì tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư, Bình Dương sẽ chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư như:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển các yếu tố thu hút đầu tư khác ngoài công cụ ưu đãi thuế như rà soát, điều chỉnh chính sách thu hút FDI theo hướng ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên áp dụng các công nghệ, và quy trình hiện đại, tiên tiến như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; thông qua công cụ quy hoạch tỉnh để phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thiết lập hệ thống các doanh nghiệp vệ tinh, phụ trợ….nhằm giảm chi phí logistics, chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Thứ hai, Tăng cường cải cách hành chính, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Mới đây, Sở KHĐT đã tiến hành công bố 04 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư được thực hiện trực tuyến; hệ thống này kỳ vọng sẽ khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, liên thông giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với các khoản thu về thuế, Bình Dương sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sử dụng một phần nguồn thuế bổ sung để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp như:

(1) Hỗ trợ trực tiếp vào các chi phí đầu tư, chi phí nghiên cứu và phát triển cũng như hỗ trợ sản xuất những sản phẩm được ưu tiên thu hút đầu tư nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư vào tài sản cố định, hoạt động nghiên cứu phát triển;

(2) Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các hoạt động giảm phát thải nhằm khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường;

(3) Trong thời điểm kinh tế suy thoái có thể xem xét việc hỗ trợ các chi phí liên quan đến phúc lợi cho công nhân như chi phí xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, các trung tâm y tế phục vụ cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, …

Trước mắt có thể tạo ra những xáo trộn trong các cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vốn nghiêng nhiều về các biện pháp ưu đãi thuế. Tuy vậy, về lâu dài, đây có thể là một cơ hội để Bình Dương có thể đổi mới chính sách đối với đầu tư nước ngoài, để Bình Dương thực sự là một điểm đến hấp dẫn một cách bền vững, mang lại lợi ích lâu dài của cả nhà đầu tư và nền kinh tế cả nước.

Như Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới đã khẳng định: “Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; …”. Bình Dương luôn bám sát quan điểm đó và sẽ chủ động tăng cường liên kết, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh, tích cực hợp tác với các hiệp hội ngành hàng, hội doanh nhân để thúc đẩy họ tham gia sâu hơn nữa trong xây dựng chính sách; qua đó nhằm tăng cường năng lực góp ý chính sách, phản biện xã hội đồng thời tận dụng mối liên kết với cơ sở dữ liệu thực tiễn của doanh nghiệp để hướng tới thực hiện mục tiêu Từ Chính sách ra Cuộc sống và Từ cuộc sống vào chính sách được kết nối mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về GMT

Phó Thủ tướng đánh giá cao cách thức Bình Dương lựa chọn và chuyển đổi mô hình phát triển, vận dụng sáng tạo các mô hình quốc tế vào thực tế của Việt Nam và của riêng Bình Dương. Đặc biệt mô hình VSIP đã lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, điều này minh chứng cho sự  lựa chọn và chuyển đổi mô hình đúng đắn của Bình Dương. Vì vậy việc đúc kết và lan tỏa mô hình VSIP là điều cần thiết vì sự phát triển chung của cả nước.

“Với độ mở lớn của nền kinh tế gần 200% GDP, chắc chắn chúng ta sẽ chịu tác động bởi những ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, tỉnh Bình Dương cần phát huy hơn nữa dân chủ, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi để huy động sức mạnh tập thể, có cách làm đổi mới, sáng tạo; phải bình tĩnh xem xét và đưa ra quyết định phù hợp, hiệu quả trên tinh thần bảo đảm tối đa lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Các đồng chí cần tiếp tục xác định xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại là chìa khóa quan trọng trong liên kết vùng, giảm áp lực giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế, qua đó đóng vai trò như vốn mồi và đòn bẩy để tiếp tục thu hút thêm nguồn lực từ xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng cần tranh thủ sự giúp đỡ tối đa của các Bộ, cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vận dụng, khai thác tốt hơn nữa các lợi thế so sánh hiện hữu về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, hạ tầng khu công nghiệp đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại cùng lực lượng lao động dồi dào, đa dạng về văn hóa nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.”

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bình Dương cùng lãnh đạo các địa phương ký kết tại chương trình này cần tiếp tục sâu sát, trao đổi, xây dựng các chương trình làm việc cụ thể để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc lan tỏa mô hình phát triển của Bình Dương. Các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu sâu, cụ thể để áp dụng mô hình này tại địa phương mình, thu hút nguồn lực, tích lũy hạ tầng, và cải tiến mô hình phát triển của chính mình.

Với riêng tỉnh Bình Dương, thời gian qua tỉnh đã làm rất tốt việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch, qua đó thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, tích lũy được hạ tầng phát triển sâu và rộng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Bình Dương cần tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa để tiếp tục hội nhập và kết nối, nắm bắt những cơ hội mới, giành lấy lợi thế cạnh tranh và phát triển, chuyển đổi thành công mô hình mới như cách tỉnh đã làm được 25 năm trước.

Phát biểu của đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Khởi động – Kết nối – Phát triển mới” do tỉnh Bình Dương tổ chức.

“Tỉnh Bình Dương có đầy đủ các tiềm năng, lợi thế, điều kiện để thực hiện được các yêu cầu đã được Bộ Chính trị, Chính phủ đặt ra, hướng tới trở thành một trung tâm tri thức, kinh tế – tài chính, công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại của khu vực.”

Sau khi tham quan tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và nghe giới thiệu về các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Bình Dương và định hướng phát triển trong thời gian tới, cá nhân tôi thấy rằng với sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tỉnh Bình Dương có đầy đủ các tiềm năng, lợi thế, điều kiện để thực hiện được các yêu cầu đã được Bộ Chính trị, Chính phủ đặt ra, hướng tới trở thành một trung tâm tri thức, kinh tế – tài chính, công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại của khu vực.”

GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế

Trong thời gian tới, việc chuyển đổi từ mô hình phát triển theo chiều rộng mà dư địa đã gần như cạn kiệt phải chuyển sang mô hình tăng trưởng vừa kết hợp theo chiều rộng, vừa kết hợp chiều sâu. Điều đó đòi hỏi Bình Dương phải có phương thức huy động nguồn lực, nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao hơn, phải có cơ chế thu hút nguồn lực khoa học công nghệ.

Thuế suất tối thiểu toàn cầu khi triển khai dự báo sẽ ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến chính sách thuế và thu hút đầu tư của Việt Nam. Viện Quản trị Chính sách đã luôn khuyến nghị Việt Nam cần liên kết các chương trình đối thoại đơn phương và song phương, thể hiện vai trò kết nối các nước khối ASEAN tạo môi trường đầu tư, kinh doanh chung của khối để cạnh tranh với các đối thủ ngoài khối trong thu hút đầu tư nước ngoài, việc nhanh chóng thúc đẩy nội luật thuế suất tối thiểu toàn cầu tại các nước ASEAN tạo cơ hội xóa bỏ cạnh tranh riêng lẻ giữa các quốc gia thành viên về thuế, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và các nước khác.

Trong bối cảnh nghị quyết áp dụng Thuế suất tối thiểu toàn cầu đã được thông qua, và thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ có hiệu lực trong gần 1 tháng nữa, chúng tôi hoan nghênh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã phối hợp Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị về xúc tiến đầu tư, thu hút FDI với các nội dung chiến lược và tìm kiếm giải pháp. Một lần nữa đã cho thấy Bình Dương là địa phương đầu tiên trên cả nước có phản ứng nhanh nhạy về dự báo phản ứng chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu và bối cảnh thực thi thuế suất tối thiểu toàn cầu, khẳng định vị thế tiên phong, chủ động đóng góp tích cực cho các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Ngoài chuẩn bị kỹ càng cho thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu, các doanh nghiệp  trên địa bàn Bình dương cần chú ý tuân thủ chính sách pháp luật về thuế, thực hiện đầy đủ các ưu đãi về thuế: ví dụ doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng lao động nữ, thì các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được hạch toán vào chi phí tính được trừ khi thuế TNDN, vừa  được trừ vào số  tiền thuế TNDN mà DN phải nộp NSNN… Đồng thời phải kiểm soát hạch toán kế toán, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ HĐCT, mua bán hang hóa dịch vụ có nguồn gốc hợp pháp… phân cấp, phân nhiệm, chịu trách nhiệm  trước pháp luật về tính thuế, kê khai, nộp thuế.  Đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong tuân thủ. Với sự chuẩn bị triển khai quyết liệt cho việc thực hiện thuế TTTC của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước  trung ương; sự chỉ đạo, quan tâm  sát sao của Lãnh đạo tỉnh nhà; Cục thuế, các sở ban ngành địa phương; mà đặc biệt là sự nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống năng động, sáng tạo,  đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là  doanh nghiệp FDI. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp trên địa bản Bình dương  sẽ  tiếp tục tin tưởng vào Chính phủ, tin tưởng vào Chính quyền địa phương, tiếp tục đầu tư và mở rộng , tăng thêm  vốn đầu tư tại  Bình dương nói riêng, Việt Nam nói chung. Từng bước ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; góp  phần quan trọng vào  sự tăng trưởng kinh tế  của tỉnh nhà, của đất nước; ngay cả khi Việt Nam áp dụng  thuế tối thiểu toàn cầu./.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế

Hiện nay phần lớn các dịch vụ công được cung cấp rời rạc, đơn lẻ bởi các cơ quan khác nhau. Điều này khiến cho tổ chức, cá nhân phải thực hiện nhiều thủ tục rời rạc, đi lại nhiều lần tới các cơ quan, điền biểu mẫu với các thông tin lặp đi lặp lại làm tăng chi phí xã hội, do vậy làm cho doanh nghiệp, người dân không hài lòng với dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Điều này càng nhức nhối đối với các nhóm sự kiện diễn ra trong bối cảnh không thuận lợi.

Cung cấp dịch vụ công theo sự kiện đời sống là một cách tiếp cận mới để nâng cao chất lượng dịch vụ công của chính quyền với doanh nghiệp, người dân trong đó các dịch vụ công được sắp xếp, tích hợp theo các sự kiện người dân trải qua trong đời sống.

Doanh nghiệp không cần thiết phải biết hoặc không quan tâm tới cơ quan nào giải quyết hồ sơ dịch vụ công. Do vậy, chính phủ các nước đã xây dựng Cổng Dịch vụ công tập trung để tổ chức, cá nhân có thể truy cập, thực hiện. Cổng Dịch vụ công được phát triển theo sự kiện đời sống để đáp ứng, tạo thuận lợi cho người dùng vì thực tế cho thấy phần lớn người dùng không biết hoặc không có thông tin về các dịch vụ phải thực hiện khi gặp một sự kiện trong cuộc đời của mình. Ví dụ, người dùng muốn biết phải thực hiện những dịch vụ công nào khi thành lập doanh nghiệp, mở chi nhánh, …. Khi đó, Cổng Dịch vụ công phải được thiết kế, tổ chức lại trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính, dịch vụ công trên cơ sở thực hiện kết nối, chia sẻ các thông tin, dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương khi doanh nghiệp, công dân đối diện với các sự kiện trong vòng đời một con người hoặc một doanh nghiệp.

Trong bài tham luận, tác giả trình bày một số nội dung về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp theo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

TS Nguyễn Đình Lợi - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

Cơ hội cải cách để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Có thể thấy thời gian qua, Chính phủ thể hiện nhiều nỗ lực để củng cố niềm tin, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp cả nước nói chung và ở Bình Dương nói riêng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Tích lũy của doanh nghiệp trong nhiều năm cũng dần cạn, buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm lao động hoặc thậm chí phải ngừng hoạt động. Doanh nghiệp và nền kinh tế đã và đang phải chống chọi với các tác động bất lợi chưa từng có. Áp lực và thách thức dường như vẫn đè nặng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp hơn bao giờ hết cần sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả từ cải cách của Chính phủ và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Kinh nghiệm quốc tế cũng như trong nước cho thấy cải cách mạnh mẽ, cải thiện môi trường kinh doanh là hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và có giá trị nhất đối với doanh nghiệp trong thời kỳ sau khủng hoảng. Đây cũng là thời điểm để tạo đột phá về cải cách, qua đó giúp địa phương và nền kinh tế phục hồi và phát triển.

Môi trường kinh doanh sẽ tác động đến cách thức vượt qua khó khăn và mức độ tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhà đầu tư, doanh nghiệp đang có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng các động thái chính sách, hàng lang pháp lý và hành động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ và của chính quyền địa phương. Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đồng thời kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư, các địa phương nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng cần tăng tốc triển khai một số giải pháp sau đây:

– Lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục coi trọng cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, coi đây là giải pháp trợ lực đưa doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước địa phương cần nâng cao chất lượng dịch vụ công, hoàn thiện và nâng cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Người đứng đầu các cơ quan cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan.

– Hoạt động đối thoại, trao đổi với nhà đầu tư, doanh nghiệp cần đảm bảo thực chất; giải quyết ngay được các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp chứ không chỉ để lắng nghe.

– Chính quyền địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số. Theo đó, chính quyền có thể hỗ trợ một số gói giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng tốc triển khai toàn diện hơn, thực chất hơn các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

– Truyền thông chính sách nhằm nâng cao hiệu quả trong xây dựng, tham vấn và thực thi chính sách cũng là giải pháp cần được chú trọng. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia chủ động của doanh nghiệp trong việc đóng góp hoàn thiện chính sách.

Để đương đầu với các cơn gió ngược hiện nay, nỗ lực cải cách của chính quyền địa phương là giải pháp được cộng đồng nhà đầu tư và doanh nghiệp kỳ vọng. Cải cách môi trường kinh doanh không chỉ là giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước phục hồi và phát triển mà còn góp phần giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như tiếp tục thu hút FDI. Đây là lựa chọn cần thiết và là cơ hội cho các địa phương. Những tác động hay thách thức của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng sẽ không làm giảm niềm tin hay làm thay đổi quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài nếu Việt Nam tạo lập được một môi trường kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi và an toàn.

Hợp tác chiến lược tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023 – Chiến lược phát triển FDI Bình Dương bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu nhằm hướng tới mục tiêu:

  1. Nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút FDI của Bình Dương trước bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư nước ngoài vào Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.
  2. Nâng cao hình ảnh, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo và truyền thông.
  3. Liên kết cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương cùng chia sẻ thông tin, tăng cường góp ý chính sách, chia sẻ và liên kết cơ sở dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp với mong muốn nguồn lực hội tụ và lan toả thành công.
  4. Nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính.

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC cùng thống nhất hợp tác chiến lược phát triển với mục tiêu Xây dựng và thiết kế nội dung “Chiến lược nâng cao hình ảnh cạnh tranh Bình Dương”. Trong đó có hoạt động tổ chức Diễn đàn “Chiến lược phát triển Việt Nam” tại Bình Dương. Phiên toàn thể “Chiến lược phát triển vùng Đông Nam Bộ và vị thế Bình Dương”, Phát triển chương trình cấp Quốc gia: tổ chức hoạt động Điểm sáng Việt Nam: Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số – Đô thị thông minh tại Bình Dương.

Viện Quản trị Chính sách cùng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương để triển khai các chương trình nâng cao hình ảnh Bình Dương đối với các địa phương khác trong cả nước, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh thông qua các hoạt động phối hợp. Hợp tác nghiên cứu báo cáo, phát hành ấn phẩm góp ý chính sách và phản biện xã hội, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, những vấn đề xu hướng mới.

  1. Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

– Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp về thủ tục hồ sơ đầu tư, đăng ký doanh nghiệp;

– Tư vấn doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về: Cơ chế chính sách của Nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành;

– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, quản trị đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

– Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị trong quá trình xây dựng các chính sách của tỉnh, chính sách của trung ương liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương; triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tiếp cận và thực hiện có hiệu quả các chính sách, ưu đãi đầu tư và các chương trình hỗ trợ; hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển các sản phẩm có lợi thế của tỉnh;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo cải thiện chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội, phục vụ cộng đồng và phát triển thành phố thông minh; tìm kiếm và phát hiện những ý tưởng kinh doanh khả thi, có tiềm năng phát triển lớn để hỗ trợ và kết nối với các nhà đầu tư;

– Thực hiện nghiên cứu. xây dựng các đề tài, đề án, chương trình, dự án trợ giúp, thu hút các nguồn lực, phục vụ sự nghiệp phát triển, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– Đầu mối kết nối mạng lưới và triển khai hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên;

– Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp; Triển khai các hoạt động kết nối, tăng cường năng lực các đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– Thực hiện khảo sát, thu thập, thống kê, tổng hợp dữ liệu về doanh nghiệp, phục vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

– Tiếp nhận các nguồn hỗ trợ hợp pháp, thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước và các hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp để tạo nguồn thu trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  1. Công tác xúc tiến đầu tư

– Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài;

– Xây dựng các ấn phẩm, phim tư liệu, tài liệu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư;

– Khai thác Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; kết nối – phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

– Công khai thông tin về quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, thương mại – dịch vụ của tỉnh để phục vụ nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong nước và nước ngoài nhằm tuyên truyền và quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư trong tỉnh. Qua đó thúc đẩy nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh Bình Dương, cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp tiềm năng có vốn đầu tư nước ngoài.

– Xây dựng và tổ chức hiệu quả kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;

– Xây dựng website và các kênh truyền thông trên mạng xã hội chính thức và uy tín của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tỉnh Bình Dương để vừa là nơi lưu trữ thông tin để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư vừa tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin, sự kiện.

– Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư;

– Được tiếp nhận các nguồn hỗ trợ hợp pháp, thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước và các hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư để tạo nguồn thu trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  1. Công tác tư vấn đầu tư xây dựng và đấu thầu:

Cung cấp, hỗ trợ dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Tổ chức quản lý bộ máy, nhân sự, tài sản được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự quản lý và phân công của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH
Tìm hiểu các chủ đề chính sách nổi bật của Chính phủ Việt Nam và xu hướng Quốc tế.
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT
Các đại diện hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân đưa ra ý kiến, nhận định, đề xuất thay đổi phù hợp nhất.
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH
Các chương trình đối thoại độc quyền hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính phủ các Bộ, Ban, Ngành. Diễn đàn giao lưu, cập nhật tin tức chính sách và hơn thế nữa. Hãy cùng đón chờ!
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Ý kiến phản ánh với cơ quan nhà nước những vấn đề cần xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý.

NGUYỄN THY NGA

Chủ trì đề án “Từ Chính sách ra cuộc sống”. Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn