Hội doanh nhân trẻ Việt Nam: Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có tổ chức Hội tại 63 tỉnh, thành phố với trên 12.000 hội viên doanh nhân tiêu biểu. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD. 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và doanh nhân trẻ, chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong quá trình hoạt động; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường của doanh nhân trẻ.

Tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nhân trẻ.

Hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực, phạm vi nào cũng phải luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đảm bảo tôn chỉ, mục đích; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín, thương hiệu; hướng đến sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội.

Đa dạng hóa hình thức hoạt động, tăng cường liên kết, phát triển thị trường, chia sẻ thông tin, phân tán rủi ro, nâng cao năng lực của các thành viên; qua đó nâng tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.

Kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến và phát triển.

Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ông Đặng Hồng Anh, chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các thành viên

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và vai trò doanh nhân trong Hoạch định Chính sách Quốc gia: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chiến lược 2021-2030 với những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mới. Bên cạnh những kịch bản trong chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID – 19, Chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng một chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Nghị quyết 128 của Chính phủ đã giúp Việt Nam “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua. Năm 2022 là năm đầu tiên trong chương trình phục hồi kinh tế, đòi hỏi những giải pháp đặc biệt.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh đã xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với các hoạt động trọng tâm như:

 1. Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vững mạnh;
 2. Đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số;
 3. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư;
 4. Thúc đẩy vai trò hệ sinh thái doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia.

Doanh nhân trẻ cần thúc đẩy vai trò và vị trí của tổ chức Hội trong Hoạch định chính sách Quốc gia, khẳng định vị thế của Hội doanh nhân về nguồn lực và động lực cho thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Căn cứ trên các nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, căn cứ vào quy mô và hoạt động Hội doanh nhân trẻ, căn cứ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thích ứng linh hoạt phục hồi và phát triển bối cảnh COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập Ban đối thoại chính sách Hội đồng tư vấn Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Thương hiệu, mục tiêu:

 1. Thúc đẩy và khẳng định vai trò, vị thế của Hội Doanh nhân trẻ
 2. Phát triển, xây dựng, triển khai đối thoại, kiến nghị, tác động của Doanh nhân trẻ hoạch định chính sách Quốc gia.
 3. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tổng hợp thông tin, cơ sở lý luận, phát triển nội dung và tăng cường hoạt động chiều sâu với các hợp tác Chính phủ và các đối tác chính trị – kinh tế – xã hội cho doanh nhân trẻ
 4. Nâng cao năng lực tác động chính sách và Phát triển hình ảnh của doanh nhân trẻ trong nghị trường
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh đại diện đoàn chủ tịch Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam giao trọng trách nghiên cứu chính sách và phát triển thương hiệu Doanh nhân trẻ cho bà Nguyễn Thy Nga

Về chính trị, doanh nhân không chỉ tham gia với tư cách công dân, doanh nghiệp thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, nhất là về lĩnh vực kinh tế, mà họ còn tham gia ngày càng hiệu quả vào đời sống chính trị của các địa phương, của đất nước trong việc xây dựng, góp ý, giám sát, phản biện, quyết định chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa phương với tư cách là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, thành viên của các tổ chức chính trị – xã hội, là đầu mối thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng cho các chương trình khảo sát nghiên cứu khoa học quy mô Quốc gia, Quốc tế.

Thông qua Ban Đối thoại Chính sách, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam dự kiến phát triển thành Hội đồng Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Thương hiệu của Hội Doanh nhân trẻ, tìm kiếm và lựa chọn Doanh nhân trẻ tiêu biểu, có kinh nghiệm hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm tổ chức, chủ trì các hoạt động Đề án cấp Quốc gia, là chủ nhiệm các chương trình trọng điểm của một số Bộ ngành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tác động Chính sách, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch thành lập, nghiên cứu chiến lược phát triển Ban và từ đó phát triển vị thế chung của Hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu kì vọng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong phát triển Kinh tế tư nhân

Hội đồng Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Thương hiệu – Hội doanh nhân trẻ Việt Nam:

 1. Nghiên cứu, khảo sát, định vị chiến lược thương hiệu, hình ảnh, văn hóa kinh doanh của doanh nhân trẻ Việt Nam
 2. Đối thoại và góp ý, kiến nghị Chính sách
 3. Phát triển đối tác Chính phủ, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ
 4. Nghiên cứu, khảo sát, định hướng phát triển nội dung cho doanh nhân trẻ Việt Nam trong nghị trường
 5. Đào tạo phát triển nâng cao năng lực tác động chính sách và ngoại giao Chính phủ
 6. Tham gia đóng góp, có vai trò quan trọng trong quy trình hoạch định Chính sách
 7. Nâng cao vai trò của Hội doanh nhân trẻ trong thu hút sự đồng thuận xã hội các chính sách của Quốc gia thông qua các hoạt động Chính trị kinh tế văn hóa xã hội đồng phối hợp.
Tham dự Hội nghị UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần II, Khóa VII có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.
Chuyên gia Chính sách và Đổi mới Sáng tạo Nguyễn Thy Nga, xây dựng định hướng phát triển Kiến nghị Chính sách và nghiên cứu phát triển Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

Chủ trì Đề án Từ Chính sách ra Cuộc sống.

Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.

Cố vấn và điều phối quốc gia giải thưởng 19 năm dành cho doanh nghiệp doanh nhân quốc tế Stevie Awards tại Việt Nam. Giải thưởng Women in Business về đổi mới sáng tạo của Stevie Awards.

Phát triển các chương trình trọng điểm Quốc gia: Thủ tướng Đối thoại Doanh nghiệp, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest, Chuyển đổi số Quốc gia, Điểm sáng Việt Nam, Kinh tế Việt Nam thường niên…

Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia - Điểm sáng Việt Nam
Thủ tướng Đối thoại Doanh nghiệp
Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH
Các chương trình đối thoại độc quyền hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính phủ các Bộ, Ban, Ngành. Diễn đàn giao lưu, cập nhật tin tức chính sách và hơn thế nữa. Hãy cùng đón chờ!
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Ý kiến phản ánh với cơ quan nhà nước những vấn đề cần xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý.
CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH
Tìm hiểu các chủ đề chính sách nổi bật của Chính phủ Việt Nam và xu hướng Quốc tế.
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT
Các đại diện hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân đưa ra ý kiến, nhận định, đề xuất thay đổi phù hợp nhất.