Cơ hội xuất bản trên các tạp chí ISI và SCOPUS liên kết

Giấy mời viết bài hội thảo quốc tế

Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh

Kính gửi: Các nhà khoa học

Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ tư về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (Contemporary Issues in Economics, Management and Business) – 4th CIEMB 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong hai ngày 11-12 tháng 11 năm 2021.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong nước và quốc tế về các vấn đề đương đại trong nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc các ngành Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh. Đồng thời, hội thảo cũng tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học, các viện nghiên cứu trong quá trình tìm kiếm giải pháp thực hiện chiến lược thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu.

Cơ hội xuất bản trên các tạp chí ISI và SCOPUS liên kết

Tất cả các bài viết sẽ được phát hành trong kỷ yếu của Hội thảo với mã tiêu chuẩn quốc tế ISBN.

Các bài viết sẽ có cơ hội được xuất bản trên các tạp chí ISI và SCOPUS liên kết với Hội thảo của chúng tôi.

– Resources Policy (SSCI – ISI): Special Issue on Volatility of Natural Resources Commodity Prices and Economic Performance in the Post Covid-19 Era: Implications for Promoting Green Sector
– Journal of Economic Development (Scopus): với quy trình biên tập nhanh.

Những bài báo chất lượng tốt cũng sẽ có cơ hội được xuất bản trong Số đặc biệt của Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường ĐH KTQD (JED) ấn phẩm tiếng Anh (do NXB Emerald phát hành).

Diễn giả chính

Giáo sư Lisa Magnani, Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Macquarie, Australia

Bà là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Macquarie, Sydney. Bà có bằng Tiến sĩ Kinh tế Chính trị tại Đại học Bologna (1993) và Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Yale (1996).

Giáo sư Clifford J. Shultz, Đại học Loyola Chicago, Hoa Kỳ

Ông là Giáo sư kiêm chủ tịch Kellstadt marketing tại Trường Kinh doanh Quinlan, Đại học Loyola, Chicago. Ông có bằng Tiến sĩ, M.Phil và M.A tại Đại học Columbia ở thành phố New York.

Ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam/Lào

Ông Francois gia nhập IMF vào năm 2009 và trước đó từng là Đại diện thường trú của IMF tại Georgia.

Chủ đề

Chúng tôi tiếp nhận tất cả các bài viết có tính học thuật lẫn thực nghiệm với chủ đề thuộc Kinh tế học, Quản trị và Kinh doanh. Phạm vi chủ đề có thể bao gồm (tuy nhiên không bị giới hạn):

Kinh tế học

Quản trị và Kinh doanh

Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên

Kế toán và kiểm toán

Tài chính Chính phủ

Du lịch và khách sạn

Kinh tế Y tế

Bất động sản

Công nghiệp hóa

Kinh tế và quản lý nhân sự

Kinh tế Tài chính

Hệ thống thông tin kinh tế

Phát triển Kinh tế

Thương mại

Kinh tế quốc tế

Lãnh đạo

Kinh tế lao động

Quản trị chi phí

Phát triển nông thôn

Quản trị hiệu quả kinh doanh

Phát triển vùng

Thống kê

Kinh tế phúc lợi

Quản trị truyền thông

Phát triển bền vững

Tài chính doanh nghiệp

Kinh tế năng lượng

Phát triển tổ chức

Kinh tế môi trường

Nhân sự

Luật & Kinh tế

Hệ thống thông tin

Kinh tế vi mô

Quản lý công nghệ thông tin

Kinh tế vĩ mô

Bảo hiểm

Kinh tế chính trị

Thương mại và tài chính quốc tế

Kinh tế du lịch

Quản trị vận hành

Kinh tế mới nổi

Khởi nghiệp

Chính sách tiền tệ và tài khóa

Quản trị nhân sự

Kinh tế lượng ứng dụng

Hệ thống thông tin quản trị

 

Marketing

 

Quản trị nguồn lực

 

Logistics

 

Tài chính & Đầu tư

 

Ngân hàng


Mốc thời gian quan trọng
10/09/2021Hạn cuối nộp bài viết hoàn chỉnh
01/10/2021Thông báo kết quả xét duyệt
05/10/2021Hạn cuối cho đăng ký sớm
15/10/2021Hạn cuối cho đăng ký thông thường
11-12/11/2021   Ngày diễn ra hội thảo

Những thông tin chi tiết hơn về Hội thảo, xin vui lòng xem Thư mời viết bài (Call for Papers) bản tiếng Anh, tiếng Việt đính kèm và tại Website Hội thảo: https://ciemb.neu.edu.vn

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ GỬI BÀI