NGUYỄN THY NGA

Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển. Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp theo Quyết định 844 của Thủ tướng cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.