Tầm nhìn đến 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Tuy nhiên, sự thay đổi về công nghệ đòi hỏi cần có những chính sách pháp lý, cải cách mới để mọi doanh nghiệp đều dễ dàng tiếp cận và phát triển. Nhận thấy bức tranh toàn cảnh ấy, với hi vọng thúc đẩy sự hiểu biết về các chính sách Việt Nam của người dân và doanh nghiệp, cũng như ghi nhận những kiến nghị chính sách trong cuộc cách mạng lần thứ 4. Đề án “Từ Chính sách ra Cuộc sống” được triển khai liên Bộ, với nhiều hoạt động liên kết thông tin chính sách đến với cuộc sống, gắn kết đồng hành của Chính phủ với vai trò trung tâm của doanh nghiệp và người dân. 

Bao gồm các chương trình sự kiện, hội thảo khoa học, hoạt động truyền thông, thu thập khảo sát, nghiên cứu khoa học và thu thập kiến nghị chính sách, những thảo luận đa chiều đến từ các cấp lãnh đạo chính phủ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp và cả người dân để mang đến cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về những chính sách, cải cách mới, chọn Chương trình Chuyển đổi số làm hoạt động tiên phong tác động. Từ đó, Đề án giúp các Ban, Bộ, ngành đưa ra những thay đổi tích cực, kiến tạo.

PHẦN 1: GỠ RỐI CHÍNH SÁCH

Nêu ra thực trạng vấn đề, vướng mắc, băn khoăn của người dân/doanh nghiệp từ câu chuyện cụ thể thông qua các hội thảo khoa học, hội nghị, diễn đàn chính sách.

PHẦN 2: CON ĐƯỜNG CHÍNH SÁCH

Đưa ra những chính sách sắp được triển khai và cùng bản thảo dưới góc độ của Bộ/ban/ngành – Chuyên gia – Doanh nghiệp – Người dân.

PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH

Chủ trương, chính sách của Việt Nam từ cuộc đối thoại chính sách với lãnh đạo Chính phủ và các chuyên gia, các nhà khoa học.

Chủ nhiệm đề án: Nguyễn Thy Nga

NGUỒN NỘI DUNG VÀ PHỐI HỢP
+ Văn phòng Chính phủ
+ Ban Kinh tế Trung ương
+ Bộ Khoa học và công nghệ
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
+ Bộ Tài chính
+ Bộ Y tế
+ Bộ Ngoại giao
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Bộ Tư Pháp
+ Các Sở, ban ngành, tổ chức, Hiệp hội
+ Các tập đoàn, doanh nghiệp trên cả nước
+ Đại diện các cơ sở đào tạo, trường Đại học, cao đẳng trên cả nước
+ Cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông quốc tế, trung ương và địa phương

 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TIÊU ĐIỂM

Đề án phối hợp đối thoại các hoạt động chiến lược từ các nhà lãnh đạo trong nước và quốc tế về các vấn đề chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại và các vấn đề khác tại Việt Nam, cùng với các cuộc thảo luận của hội đồng cung cấp ý kiến và phân tích của các chuyên gia cấp cao, các nhà khoa học, đại biểu quốc hội, luật sư…

MỤC ĐÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG

+ Tiên phong hé mở những chiến lược trong tương lai gần của Chính Phủ và các Bộ/ Ban/ Ngành trước khi công bố rộng rãi tới các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Diễn đàn giao lưu, đối thoại giữa các nhánh: Chuyên gia/ Nhà khoa học/ Nghiên cứu – Chính phủ và các Bộ/ Ban/ Ngành – Doanh nghiệp và Người dân.
+ Chương trình cập nhập những thông tin về thực trạng Việt Nam, phân tích khuyến nghị các chính sách về tất cả các lĩnh vực và các hoạt động nổi bật, xu hướng.

NGUYỄN THY NGA

Chủ trì đề án “Từ Chính sách ra cuộc sống”. Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp theo Quyết định 844 của Thủ tướng.
Chủ trì truyền thông cho Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn