Chủ tịch nước chủ trì phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc với chủ đề liên quan đến ngăn ngừa xung đột.

Ngày 19/4, tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tháng 4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột” theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao về chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột”

Phiên thảo luận cấp cao trực tuyến với chủ đề “Vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột” sẽ nâng tầm các sáng kiến của Việt Nam, không chỉ với riêng ASEAN mà còn đóng góp vào duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, mà cụ thể là trong việc thúc đẩy các biện pháp về xây dựng lòng tin, đối thoại để phòng ngừa, giải quyết xung đột.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam muốn khẳng định cam kết, nỗ lực của mình trong giải quyết các thách thức toàn cầu đang đặt ra với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận chính là sự khẳng định ở cấp cao nhất về chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ đề của Phiên thảo luận: “Vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột” là một trong chủ đề được Việt Nam ưu tiên chú trọng trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, là thành viên tin cậy, có trách nhiệm, đóng vai trò trung tâm của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Một số hình ảnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị cấp cao Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (Nguồn: VTC News):

ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT

Bản quyền thuộc về © tuchinhsachracuocsong.vn